Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. obrony planetarnej, Granada, Hiszpania

W dniach od 27 do 30 kwietnia w Granadzie, Hiszpania, Międzynarodowa Akademia Astronautyczna (IAA) organizuje pierwszą konferencję nt. ochrony naszej planety przed uderzeniami asteroidów i komet.

Na konferencji spotkają się międzynarodowi eksperci, aby omawiać:
- wykrywanie...

27 Kwietnia 2009 - 27 Kwietnia 2009
Hiszpania

W dniach od 27 do 30 kwietnia w Granadzie, Hiszpania, Międzynarodowa Akademia Astronautyczna (IAA) organizuje pierwszą konferencję nt. ochrony naszej planety przed uderzeniami asteroidów i komet.

Na konferencji spotkają się międzynarodowi eksperci, aby omawiać:
- wykrywanie i śledzenie asteroidów i komet, które mogą być niebezpieczne dla naszej planety;
- charakterystykę tych obiektów;
- odchylenie toru groźnego obiektu po jego wykryciu;
- rodzaje katastrof po uderzeniu;
- proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej;
- zagadnienia polityczne, prawne i strategiczne, które należy uwzględnić jako część ogólnej strategii zmniejszania zagrożenia.

Obecnie ponad 900 asteroid i komet klasyfikuje się jako obiekty potencjalne niebezpieczne (PHO), czyli takie, których rozmiar wynosi ponad 140 metrów i które mogą ostatecznie zagrozić Ziemi.

Konferencja skupi się w szczególności na Apophis, 270-metrowej asteroidzie odkrytej w 2004 r., której prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię w roku 2036 wynosi obecnie 1 do 45.000. W czasie konferencji udostępnione będą również najnowsze informacje związane z obroną planetarną.Więcej informacji:
http://www.congrex.nl/09c04/