European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Warsztaty nt. pomiarów neutronów, Geel, Belgia

W programie warsztatów naukowych nt. pomiarów neutronów, które odbędą się w dniach 28-30 kwietnia w Geel, Belgia, przewidziano teorię i zastosowania praktyczne. Wydarzenie jest współorganizowane jako część finansowanego ze środków unijnych projektu EFNUDAT (Europejskie obiekty...

28 Kwietnia 2009 - 28 Kwietnia 2009
Belgia
W programie warsztatów naukowych nt. pomiarów neutronów, które odbędą się w dniach 28-30 kwietnia w Geel, Belgia, przewidziano teorię i zastosowania praktyczne. Wydarzenie jest współorganizowane jako część finansowanego ze środków unijnych projektu EFNUDAT (Europejskie obiekty do pomiarów danych jądrowych) i odbędzie się w Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM) Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) przy Komisji Europejskiej.

Warsztaty mają zapewnić wszechstronny przegląd pomiarów danych jądrowych za pomocą neutronów prędkich, ich wpływu na modele teoretyczne oraz ostatecznych zastosowań o możliwych skutkach ekonomicznych.

Tematy warsztatów będą następujące:
- badania w zakresie rozszczepienia;
- neutrony prędkie;
- teoria;
- zastosowania;
- potrzeby w zakresie danych.Więcej informacji:
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/events/events/EFNUDAT.htm