European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

"Otwarty dzień informacji na temat zaproszenia KBBE-7-2013 7PR i giełda kooperacyjna", Bruksela, Belgia

Dnia 16 lipca 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Otwarty dzień informacji na temat zaproszenia KBBE-7-2013 7PR i giełda kooperacyjna" (Open information day and brokerage event for FP7-KBBE-2013-7 call).

Wydarzenie, którego organizatorem jest DG ds. Badań Naukowych i I...

16 Lipca 2012 - 16 Lipca 2012
Belgia
Dnia 16 lipca 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Otwarty dzień informacji na temat zaproszenia KBBE-7-2013 7PR i giełda kooperacyjna" (Open information day and brokerage event for FP7-KBBE-2013-7 call).

Wydarzenie, którego organizatorem jest DG ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, ma zaprezentować program prac KBBE 7PR na 2013 r., którego publikację przewidziano na 10 lipca 2012 r.

Na program wydarzenia złożą się sesje plenarne i kilka warsztatów panelowych poświęconych udziałowi w KBBE 7PR. Uczestnicy będą mieć również okazję do wymiany informacji i sieciowania na specjalnej sesji, na której obecni będą różni usługodawcy.

Przewidziano m.in. następujące tematy:
- zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi w środowiskach lądowym, leśnym i wodnym;
- od stołu do gospodarstwa: żywność (w tym owoce morza), zdrowie i dobre samopoczucie;
- nauki przyrodnicze, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych.

Konferencja zgromadzi interesariuszy z sektorów publicznego i prywatnego z UE i krajów trzecich, a także przedstawicieli Komisji, aby zaprezentować informacje i wyszukiwać partnerów do projektów finansowanych ze zbliżającego się zaproszenia FP7-KBBE-7-2013.Więcej informacji: http://www.biocircle-project.eu/
Rejestracji można dokonać na stronie internetowej: http://www.b2match.eu/biobro2012