Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

13. międzynarodowa konferencja nt. plazmowej inżynierii powierzchni, Garmisch-Partenkirchen, Niemcy

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Garmisch-Partenkirchen, Niemcy, odbędzie się 13. międzynarodowa konferencja nt. plazmowej inżynierii powierzchni (13th International Conference on Plasma Surface Engineering).

Plazma to ważne narzędzie do produkcji wysokiej jakości powłok....

10 Września 2012 - 10 Września 2012
Niemcy

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Garmisch-Partenkirchen, Niemcy, odbędzie się 13. międzynarodowa konferencja nt. plazmowej inżynierii powierzchni (13th International Conference on Plasma Surface Engineering).

Plazma to ważne narzędzie do produkcji wysokiej jakości powłok. Jest również istotnym komponentem w procesie produkcji innowacyjnych, nowych produktów i powierzchni. Na przykład mokra i sucha obróbka chemiczna jest wykorzystywana do syntetyzowania materiałów, modyfikowania właściwości powierzchni i produkowania powierzchni modyfikowanych.

Wydarzenie stworzy możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań, osiągnięciami i zastosowaniami przemysłowymi. Zakres tematów obejmie podstawy, badania empiryczne, zastosowania i produkcję przemysłową.Więcej informacji: http://www.pse-conferences.net/pse2012.html