Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. bezprzewodowych, multimedialnych sieci czujników, Barcelona, Hiszpania

W dniach 8 - 10 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. bezprzewodowych, multimedialnych sieci czujników (First International Workshop on Wireless Multimedia Sensor Networks).

W ostatnich latach bezprzewodowe sieci czujn...

8 Października 2012 - 8 Października 2012
Hiszpania

W dniach 8 - 10 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. bezprzewodowych, multimedialnych sieci czujników (First International Workshop on Wireless Multimedia Sensor Networks).

W ostatnich latach bezprzewodowe sieci czujników cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich możliwości rozszerzyły się dzięki dodaniu takich komponentów, jak małe kamery i mikrofony. Poprawiły one możliwości tych sieci do wychwytywania bogatych danych multimedialnych. Aczkolwiek wiele protokołów, mechanizmów i architektur bezprzewodowych sieci czujników nie jest w stanie poradzić sobie z ilością danych wynikowych.

Warsztaty mają na celu przedstawienie społeczności naukowej najnowszych postępów i wyników badań w tej dziedzinie oraz stworzyć okazję do wymiany pomysłów i dzielenia się doświadczeniami przez przedstawicieli środowiska akademickiego, centrów badawczych i przedsiębiorstw.Więcej informacji: http://recerca.ac.upc.edu/wmsn2012/index.html