Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja nt. technologii bezznacznikowych", Amsterdam, Holandia

W dniach 1 - 3 listopada 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się "Konferencja nt. technologii bezznacznikowych" (Label-Free Technologies Conference).

W ostatnich latach technologie bezznacznikowe poczyniły ogromne postępy i przyniosły spore zyski, umożliwiając opracowy...

1 Listopada 2012 - 1 Listopada 2012
Niderlandy

W dniach 1 - 3 listopada 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się "Konferencja nt. technologii bezznacznikowych" (Label-Free Technologies Conference).

W ostatnich latach technologie bezznacznikowe poczyniły ogromne postępy i przyniosły spore zyski, umożliwiając opracowywanie leków i prowadzenie badań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Będzie to dwudniowa konferencja całkowicie poświęcona prezentacji wyników najnowszych prac badawczych nad rozwojem i zastosowaniami technologii bezznacznikowej w farmakologii i odkrywaniu leków. Nacisk zostanie położony na trzy tematy: najnowsze osiągnięcia, nowe zastosowania dostępnych obecnie instrumentów i powstające technologie.Więcej informacji: http://www.labelfreetech.com/