Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

„Ultrasound 2014”

W dniach od 9 do 11 grudnia, w Manchesterze, Zjednoczone Królestwo, odbędzie się konferencja „Ultrasound 2014”, 46. doroczne naukowe spotkanie Brytyjskiego Towarzystwa Medycyny Ultrasonograficznej (46th Annual Scientific Meeting of the British Medical Ultrasound Society).

9 Grudnia 2014 - 11 Grudnia 2014
Manchester, Zjednoczone Królestwo

Celem konferencji jest zaprezentować najnowsze osiągnięcia w technikach ultrasonograficznych, jak również pogłębić wiedzę delegatów na temat miejsca badań ultrasonograficznych w profilaktyce i leczeniu. Szereg ekspertów klinicznych podzieli się swoimi przemyśleniami o tym, jak tego typu usługi wpływają na prowadzenie pacjenta. Dzięki „Wystawie technik i producentów sprzętu ultrasonograficznego”, na spotkaniu zaprezentowane zostaną ostatnie nowinki ze świata ultrasonografii, a uczestnicy będą mieć także okazję przekonać się, jak i gdzie eksperci korzystają z nich w swojej praktyce.

Opłata rejestracyjna za udział w trzydniowym wydarzeniu wynosi od około 380 EUR do 750 EUR.

Więcej informacji:
http://www.bmus2014.org/Default.aspx