Skip to main content

Często zadawane pytania

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi poniżej, skontaktuj się znaszym punktem informacyjnym

Jeśli jesteś koordynatorem projektu lub uczestnikiem, możesz skontaktować się z punktem informacyjnym CORDIS, aby poprosić o dodanie lub aktualizację linku do strony internetowej Twojego projektu. Jednocześnie trzeba zadbać o to, aby urzędnik odpowiedzialny za projekt zaktualizował również adres URL projektu w wewnętrznych systemach Komisji Europejskiej, które są źródłem informacji dla CORDIS.

Jeśli jesteś koordynatorem projektu lub uczestnikiem, skontaktuj się z urzędnikiem Komisji Europejskiej ds. projektów, który ma obowiązek aktualizować informacje o projekcie w wewnętrznych systemach Komisji Europejskiej, które są źródłem informacji dla CORDIS. Dane dotyczące projektów są oparte na umowach o granty, tak więc zmiany w umowie często oznaczają zmiany w serwisie CORDIS. Streszczenia sprawozdań pochodzą z publikowanych streszczeń dostarczanych przez projekty, które muszą zostać ponownie złożone i zatwierdzone przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w serwisie CORDIS. Wyniki w skrócie, w tym ich tłumaczenia, można aktualizować bezpośrednio w serwisie CORDIS.

Jeżeli nie pamiętasz hasła do systemu EU Login, wybierz opcję „Nie pamiętasz hasła?” na ekranie logowania.

Hasło i adres e-mail możesz także zmienić za pośrednictwem konta w systemie EU Login.

Informacje na temat innych kwestii dotyczących konta możesz znaleźć na stronach pomocy systemu EU Login (lub w przypadku użytkowników będących pracownikami Komisji Europejskiej na stronie pomocy).

CORDIS nie publikuje adresów e-mail w sposób niezabezpieczony. Wszystkie wiadomości e-mail na stronie internetowej są szyfrowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, który nie ujawnia adresów e-mail. Umożliwia to indywidualnym użytkownikom wysyłanie wiadomości i blokuje komputerowe generatory spamu. Dane kontaktowe uczestników projektów są publikowane zgodnie z postanowieniami informacji o ochronie prywatności w serwisie CORDIS, które nie powinny być naruszane przez innych użytkowników. CORDIS wysyła także wiadomości e-mail dotyczące zarządzania Twoim profilem.

Strona EU Whoiswho umożliwia znalezienie pracowników Komisji Europejskiej i innych instytucji UE.

Portal Funding and Tenders Opportunities zawiera wszystkie informacje na temat możliwości finansowania

Dla indywidualnych badaczy interesujące mogą być następujące programy i strony internetowe: Działania Marie Skłodowska-Curie, Europejska Rada ds. Badań Naukowych i

Prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w celu uzyskania informacji na temat wszelkich kwestii związanych z portalem Funding and Tender Opportunities oraz loginem UE. Można również zajrzeć do innych często zadawanych pytań dotyczących programu „Horyzont 2020”.