Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dziewiąty kongres Europejskiej Federacji Oddziałów IASP (EFIC 2015)

Dziewiąty kongres Europejskiej Federacji Oddziałów IASP (Ninth Congress of the European Pain Federation, EFIC 2015) odbędzie się w dniach 2-5 września w Wiedniu, Austria.

2 Września 2015 - 5 Września 2015
Vienna, Austria

Kongres pt. „Ból w Europie IX – przekładanie dowodów na praktykę”, rzuca światło na aktualne i przyszłe trendy w medycynie bólu. Kongresy EFIC® gromadzą wiedzę ekspercką i doświadczenie 36 krajowych oddziałów badania bólu, reprezentujących ponad 20 000 pracowników służby zdrowia. W programie naukowym przewidziano sesje i kursy praktyczne, które mają zapewnić delegatom dostęp do najnowszej wiedzy i wyników badań czołowych ekspertów ds. badania bólu na świecie.

Opłata za udział w całej konferencji (wniesiona do 11 sierpnia) wynosi od 250 EUR do 720 EUR.

Więcej informacji:
http://efic.kenes.com/