Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. technologii środowiskowych i klimatycznych (CONECT 2015)

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. technologii środowiskowych i klimatycznych (International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies, CONECT 2015) odbędzie się w dniach 14-16 października w Rydze, Łotwa.

14 Października 2015 - 16 Października 2015
Łotwa

Nadrzędnym celem konferencji jest zaznajomienie naukowców z osiągnięciami w systemach energetycznych i inżynierii środowiskowej oraz zapewnienie im, zwłaszcza doktorantom i profesjonalistom, możliwości zaprezentowania i publikacji wyników prowadzonych prac badawczych. Tematy wygłaszanych w czasie konferencji referatów obejmą między innymi: zaawansowane technologie energetyczne, energię odnawialną, poprawę efektywności energetycznej, kogenerację, gospodarkę energetyczną, politykę i gospodarkę oraz integrację podejścia systemowego w sektorze energetycznym.

Opłata za wczesną rejestrację (wniesiona do 15 lipca) wynosi 300 EUR dla zwykłych uczestników i 200 EUR dla studentów.

Więcej informacji:
http://conect.rtu.lv/