Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) nt. genomiki nowotworów

Konferencja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) nt. genomiki nowotworów (European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Cancer Genomics Conference) odbędzie się w dniach 1-4 listopada w Heidelbergu, Niemcy.

1 Listopada 2015 - 4 Listopada 2015
Heidelberg, Niemcy

Konferencja stworzy możliwość zapoznania się z szybko rozwijającą się dziedziną genomiki nowotworów. Złożą się na nią prezentacje partnerów z projektów poświęconych genomowi nowotworów, obszarom genomiki funkcjonalnej nowotworów, biologii systemów i modelom nowotworów myszy oraz translacji i przełożeniu uzyskiwanych wyników naukowych na kontekst kliniczny.

Opłata rejestracyjna wynosi 450 EUR dla pracowników naukowych, 400 EUR dla doktorantów i 675 EUR dla przedsiębiorców. Termin rejestracji i wpłaty upływa 17 września 2015 r. Termin składania referatów upływa 6 sierpnia.

Więcej informacji:
http://www.embl.de/training/events/2015/CAN15-01/