Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. architektury i technologii inżynieryjnej

Konferencja nt. architektury i technologii inżynieryjnej (Architecture and Engineering Technology Conference) odbędzie się w dniach 14-16 października w Lecce, Włochy.

14 Października 2015 - 16 Października 2015
Lecce, Włochy

Organizatorzy konferencji, International Experts for Research Enrichment and Knowledge Exchange (IEREK), zamierzają zgromadzić naukowców, badaczy, inżynierów i studentów z uczelni i instytutów badawczych z całego świata, aby zaprezentować działalność badawczą i jej dorobek oraz rozwijać relacje naukowe.

Spotkanie stworzy delegatom możliwość bezpośredniej wymiany nowych pomysłów i doświadczeń praktycznych, nawiązywania relacji naukowo-biznesowych i wyszukiwania globalnych partnerów do współpracy w przyszłości.

Opłata rejestracyjna wynosi od około 180 EUR do około 355 EUR.

Więcej informacji:
http://www.ierek.com/events/architecture-engineering-technology-aet/