Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowy kongres nt. stosowanych nauk biologicznych

Międzynarodowy kongres nt. stosowanych nauk biologicznych (International Congress on Applied Biological Sciences) odbędzie się w dniach 16-20 września w Skopje, była jugosłowiańska republika Macedonii.

16 Września 2015 - 20 Września 2015
Skopje, Macedonia Północna

Kongres, którego organizatorem jest Nobel Science Research Center i Państwowy Uniwersytet w Tetowie, ma stworzyć naukowcom z uczelni i przedsiębiorstw interdyscyplinarne środowisko do zaprezentowania prac nad rozwojem stosowanych nauk biologicznych. Pośród uczestników znajdą się badacze, naukowcy, edukatorzy, studenci, profesjonaliści i inne grupy zainteresowane stosowanymi naukami biologicznymi. W czasie konferencji poruszonych zostanie wiele tematów – od aerobiologii po zootechnikę i żywienie zwierząt.

Opłata rejestracyjna wynosi 225 EUR. Termin składania abstraktów upływa 10 lipca.

Więcej informacji:
http://www.icabs.gen.tr/