Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie we Włoszech – nauki o życiu 2015 (MIT4LS)

Spotkanie we Włoszech – nauki o życiu 2015 (Meet in Italy for Life Sciences 2015, MIT4LS) odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października w Mediolanie, Włochy.

30 Września 2015 - 2 Października 2015
Milan, Włochy

Wydarzenie odbędzie się w ramach EXPO 2015 i złożą się na nie dwa dni bilateralnych spotkań między przedsiębiorcami, naukowcami i inwestorami zainteresowanymi nowymi możliwościami współpracy technologicznej i/lub komercyjnej, oraz trzeci dzień w całości poświęcony dyskusjom nad dynamiką rozwoju sektora.

Celem wydarzenia jest zapewnienie przedsiębiorcom, innowacyjnym firmom typu start-up a także innym podmiotom widoczności i międzynarodowych możliwości, zorganizowanie wydarzenia poświęconego naukom o życiu i stworzenie forum do dyskusji między publicznymi a prywatnymi interesariuszami.

Udział jest bezpłatny, ale zainteresowani uczestnicy powinni zarejestrować się do 11 września.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/mit4ls2015