Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dwunasta konferencja nt. statystyki stosowanej 2015

Dwunasta międzynarodowa konferencja nt. statystyki stosowanej 2015 (Twelfth Applied Statistics 2015) odbędzie się w dniach 20-23 września w Bledzie, Słowenia.

20 Września 2015 - 23 Września 2015
Bled, Słowenia

Konferencja, której organizatorem jest Słoweńskie Towarzystwo Statystyczne i Uniwersytet Lublański we współpracy z Krajowym Urzędem Statystycznym (SORS), ma stworzyć naukowcom specjalizującym się w statystyce, analitykom danych i innym profesjonalistom z rozmaitych dziedzin statystyki i powiązanych z nimi obszarów możliwość spotkania się, zaprezentowania swoich badań i wzajemnego uczenia się. Czterodniowy program wypełnią prelekcje zaproszonych gości oraz odczyty na różne tematy, a zakończą warsztaty.

Opłata rejestracyjna do 15 lipca wynosi od 110 EUR do 150 EUR. Dostępna jest też opcja opłaty dziennej w wysokości 50 EUR (dla uczestników niewygłaszających prezentacji), płatnej na miejscu gotówką.

Więcej informacji:
http://conferences.nib.si/AS2015/