Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Akwakultura 2015

Akwakultura 2015 (Aquaculture 2015) odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia w Montpellier, Francja.

23 Sierpnia 2015 - 26 Sierpnia 2015
Montpellier, Francja

Opierając się na sukcesie wydarzenia „Akwakultura 2013”, kongres położy nacisk na podejścia naukowe wykorzystywane do dalszego rozwijania sektora akwakultury na świecie i będzie skierowany w szczególności do tych wszystkich osób, których badania pogłębiają wiedzę o chorobach, paszach, genetyce, interakcjach ekologicznych i zrównoważonych systemach w akwakulturze. Główne tematy badawcze: innowacje badawcze w zakresie interakcji akwakultury ze środowiskiem; nowoczesne metody wykrywania i zwalczania chorób; zastosowania w fizjologii i biologii doświadczalnej w celu doskonalenia zrównoważenia akwakultury; nowe cele i narzędzia do selektywnej hodowli gatunków akwakulturowych; postępy żywieniowe dzięki technikom molekularnym i zarządzanie łańcuchem wartości akwakultury.

Opłata rejestracyjna wynosi od 170 EUR do 600 EUR.

Więcej informacji:
http://www.aquaculture-conference.com/