Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. projektów badawczych EAB (EAB-RPC) 2015

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia ds. Projektów Badawczych w dziedzinie Biometrii (EAB Research Projects Conference, EAB-RPC) 2015 odbędzie się w dniach 7-8 września w Darmstadt, Niemcy.

7 Września 2015 - 8 Września 2015
Darmstadt, Niemcy

Biometria i zarządzanie tożsamością to kluczowe zagadnienia badawcze, które są obecnie przedmiotem wielu dofinansowanych ze środków UE projektów, realizowanych w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020”. Międzynarodowe prace badawcze poświęcone są innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie bezpiecznej i chroniącej prywatność biometryki oraz zarządzania tożsamością federacyjną.

EAB oraz partnerzy dofinansowanych ze środków UE projektów FIDELITY, FASTPASS, BEAT, FUTURE-ID, INGRESS, PIDaaS, ABC4EU są współorganizatorami konferencji naukowej, której celem jest zaprezentowanie wyników badań i omówienie korzyści, jakie z nich płyną dla europejskiego społeczeństwa. Opłata za wstęp wynosi od 120 EUR do 360 EUR.

Więcej informacji:
http://eab.org/events/program/79