Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt MERLIN

Konferencja zamykająca projekt MERLIN (MERLIN project Final Conference) odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w Madrycie, Hiszpania.

10 Grudnia 2015 - 10 Grudnia 2015
Madrid, Hiszpania

Celem dofinansowanego ze środków 7PR projektu MERLIN jest przeanalizowanie i zademonstrowanie efektywności zintegrowanego systemu zarządzania z zamiarem doprowadzenia do bardziej zrównoważonego i zoptymalizowanego zużycia energii przez europejskie systemy magistrali kolejowych. W czasie konferencji prezentowane będą osiągnięcia projektu, który zostanie sfinalizowany pod koniec września.

Więcej informacji:
http://www.merlin-rail.eu/?p=496&1534-D83A_1933715A=243a6707c3168fe29ff72ac6475bc1168909245c