Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Walne Zgromadzenie ICE-ARC

Walne Zgromadzenie ICE-ARC (ICE-ARC General Assembly) odbędzie się w dniach 20-22 października w Bolonii, Włochy.

20 Października 2015 - 22 Października 2015
Bologna, Włochy

Celem projektu ICE-ARC jest poznanie i ilościowe ujęcie wielorakich stresorów mających swój udział w zmianie arktycznego środowiska morskiego. Szczególny nacisk położony został na szybkie cofanie się i załamywanie pokrywy arktycznego lodu morskiego oraz na ocenę wpływu klimatycznego, ekonomicznego i społecznego tych stresorów na skalę regionalną i globalną. W tym roku gospodarzem walnego zgromadzenia będzie partner ICE-ARC – Włoska Krajowa Rada ds. Badań Naukowych (CNR).

Abstrakty można składać online po zarejestrowaniu się, przed upływem terminu wyznaczonego na 30 września 2015 r. Wydarzenie rozpocznie się od sesji otwierającej, po czym podzieli się na sesje dyskusyjne poświęcone pakietom roboczym. Drugiego dnia odbędą się prezentacje.

Więcej informacji:
http://www.ice-arc.eu/2015/08/05/bologna-ga/