Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty naukowe ARCHES

Warsztaty naukowe ARCHES (ARCHES Scientific Workshop) pt. „X-ray surveys with advanced multi-wavelength cross-identification methods”, odbędą się w dniach od 30 listopada do 2 grudnia w Paryżu, Francja.

30 Listopada 2015 - 2 Grudnia 2015
Paris, Francja

Partnerzy dofinansowanego ze środków 7PR projektu ARCHES (Astronomical Resource Cross-matching for High Energy Studies) opracowali zaawansowane, probabilistyczne, wielokatalogowe metody korelacji krzyżowej, które znajdują zastosowanie zarówno do źródeł nierozdzielonych, jak i źródeł rozciągłych. Celem warsztatów jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień naukowych, które są przedmiotem zakrojonych na szeroką skalę przeglądów rentgenowskich przeprowadzanych na wysokich i niskich szerokościach galaktycznych oraz omówienie metod korelacji krzyżowej i narzędzi do spektralnego rozkładu energii (SED), które mają zasadnicze znaczenie dla jak najlepszego wykorzystania szybko powiększających się zasobów danych archiwalnych o wielu długościach fal. Warsztaty umożliwią między innymi udział w przewidzianym na pół dnia szkoleniu praktycznym z użyciem narzędzi opracowanych w toku projektu ARCHES. Choć otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warsztaty są adresowane głównie do młodych naukowców. Termin składania abstraktów upływa 21 września, a termin rejestracji – 9 listopada.

Więcej informacji:
http://www.arches-fp7.eu/index.php/event/workshop