Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wspólne warsztaty NEWCOM#/COST nt. komunikacji bezprzewodowej (JNCW 2015)

Wspólne warsztaty NEWCOM#/COST nt. komunikacji bezprzewodowej (Joint NEWCOM#/COST Workshop on Wireless Communications, JNCW 2015) odbędą się w dniach 14-15 października w Barcelonie, Hiszpania.

14 Października 2015 - 15 Października 2015
Barcelona, Hiszpania

Współorganizatorami JNCW 2015 są dofinansowany ze środków 7PR projekt NEWCOM# (Network of Excellence in Wireless Communications) oraz wcześniejszy ICT COST Action 1004 (Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments). Od listopada 2012 r. partnerzy projektu NEWCOM# prowadzą długofalowe, interdyscyplinarne badania nad najbardziej zaawansowanymi aspektami komunikacji bezprzewodowej, takimi jak poszukiwanie ostatecznych granic sieci komunikacyjnych, komunikacja oportunistyczna i kooperacyjna czy efektywna pod względem energii i szerokości pasma komunikacja i tworzenie sieci kontaktów.

Warsztaty stworzą społecznościom NEWCOM# oraz COST IC1004 okazję do upowszechnienia wyników swoich badań. Możliwość udziału i złożenia referatu jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od zaangażowania w te działania. Termin składania referatów upływa 4 września, a rejestracji autorów – 25 września.

Więcej informacji:
http://www.newcom-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=210