Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Śródokresowa konferencja SCOT nt. wykorzystania dwutlenku węgla

Dnia 28 września partnerzy dofinansowanego z 7PR projektu SCOT (Smart CO2 Transformation) organizują w Essen, Niemcy, śródokresową konferencję nt. wykorzystania dwutlenku węgla (CDU).

28 Września 2015 - 28 Września 2015
Essen, Niemcy

W czasie konferencji omówiona zostanie rola wykorzystania dwutlenku węgla (CDU) w odradzaniu się przemysłu europejskiego. Celem wydarzenia jest aktywne zaangażowanie przedstawicieli środowiska akademickiego, polityków i przedsiębiorców w dyskusję nad wizją i możliwościami biznesowymi CDU do roku 2030.

Forum będzie otwarte na opinie wysokiej rangi prelegentów od polityków po przedsiębiorców, niemniej partnerzy SCOT chcieliby usłyszeć głosy szerszej grupy uczestników. Sesje w mniejszych zespołach stworzą także możliwości intensywnej wymiany wiedzy i prowadzenia dyskusji nad rozmaitymi aspektami polityki wykorzystywania CO2 i kwestii technicznych.

Na zakończenie konferencji partnerzy SCOT zaplanowali giełdę kooperacyjną, aby umożliwić poszukiwanie projektów i partnerów z zamiarem skutecznego odpowiadania na europejskie zaproszenia do badań naukowych w 2016 r. w zakresie wykorzystania dwutlenku węgla.

Opłata za udział w konferencji SCOT (w tym w giełdzie kooperacyjnej) wynosi 50 EUR i tutaj można się rejestrować.