Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

ICT 2015 – wprowadzaj innowacje, łącz, przekształcaj

Komisja Europejska i Fundação para a Ciência e a Tecnologia zapraszają na: ICT 2015 – wprowadzaj innowacje, łącz, przekształcaj (ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform) w dniach 20-22 października 2015 r. w Lizbonie, Portugalia.

20 Października 2015 - 22 Października 2015
Lisbon, Portugalia

Trzydniowe wydarzenie stworzy okazję do nawiązywania kontaktów, śledzenia interesujących dyskusji w czasie konferencji, poznania najnowszych doniesień na temat nowych strategii i inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie ICT oraz zasięgnięcia informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania.

Wydarzenie ICT 2015 obejmie wiele działań równoległych, między innymi konferencję na temat polityki, na której zaprezentowane zostaną nowe strategie i inicjatywy Komisji w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie ICT (w ramach programu „Horyzont 2020”). Przewidziano interaktywną wystawę, prezentującą najlepsze wyniki oraz oddziaływanie najnowszych unijnych badań naukowych i innowacji w dziedzinie ICT. Odbędą się sesje tematyczne poświęcone programowi prac „Horyzont 2020” na lata 2016-2017, w czasie których przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania w sektorze ICT. Zaplanowano także Startup Europe Forum, które obejmie szereg zajęć przedstawiających działania UE w zakresie polityki na rzecz przedsiębiorstw typu start-up, MŚP, innowatorów oraz inwestorów prywatnych i publicznych.

Międzynarodowe audytorium liczące około 4 500 delegatów zapewni wiele cennych możliwości nawiązania kontaktów, aby podnieść jakość partnerstw, pomóc uczestnikom w znalezieniu partnerów, połączyć badania naukowe i innowacje oraz wesprzeć współpracę.

Więcej informacji tutaj.

Powiązane artykuły

22 Października 2015
Portugal

13 Października 2015