Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum zamykające projekt CLEANSEA i prezentacja filmu

Sympozjum zamykające projekt CLEANSEA (Final CLEANSEA Symposium) odbędzie się 3 grudnia w Amsterdamie, Holandia.

3 Grudnia 2015 - 3 Grudnia 2015
Amsterdam, Niderlandy

CLEANSEA to multidyscyplinarny i realizowany w ramach współpracy projekt badawczy poświęcony różnym perspektywom problematyki odpadów morskich. Celem rozpoczętego w 2013 r. projektu jest wypracowanie na potrzeby państw członkowskich i innych interesariuszy pogłębionej wiedzy, metod i narzędzi, które umożliwią lepsze definiowanie, monitorowanie i działanie na rzecz uwolnienia środowiska morskiego od szkodliwego nagromadzenia odpadów.

Sympozjum CLEANSEA poświęcone będzie analizie osiągnięć w badaniach nad odpadami morskimi i prezentacji opracowanego w ramach projektu „Planu działań na rzecz mórz wolnych od odpadów” (Roadmap to litter-free seas). W czasie wydarzenia odbędzie się także przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego CLEANSEA. Sympozjum jest wydarzeniem publicznym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, niemniej rejestracja jest obowiązkowa.

Więcej informacji:
Strona internetowa sympozjum zmykającego projekt CLEANSEA