Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie robocze branżowego zespołu doradczego U4H

Branżowy zespół doradczy U4H organizuje spotkanie robocze (U4H Talk Shop of the Industry Advisory Team) w czasie Europejskiej Konferencji Telemedycyny, która odbędzie się w dniach 21-22 października w Odense, Dania.

21 Października 2015 - 22 Października 2015
Odense, Dania

Celem U4H (United4Health) jest wykorzystanie i dalsze wprowadzanie innowacyjnych usług telemedycyny, wdrożonych i przetestowanych w ramach projektu RENEWING HEALTH. Z koszyka interwencji już zatwierdzonych lub w toku zatwierdzania w ramach RENEWING HEALTH wybrana została pewna liczba. Przejdą testy w 14 regionach, aby zagwarantować agregację danych i porównywalność wyników.

W czwartek, 22 października, branżowy zespół doradczy U4H organizuje spotkanie robocze, które potrwa od 10.10 do 11.10 ścieżka 2.

W tym roku Europejska Konferencja Telemedycyny (ETC) 2015 jest częścią WHINN – Tygodnia Zdrowia i Innowacji. Połączy wysiłki kilku czołowych, europejskich organizacji opieki zdrowotnej w jedno potężne wydarzenie ujęte w ramy wyjątkowego tygodnia poświęconego zdrowiu i innowacjom. W konferencji wezmą udział wiodące organizacje opieki zdrowotnej, liderzy administracji publicznej, lekarze, naukowcy i przedstawiciele wydziałów uniwersyteckich, aby omówić najnowsze innowacje w telemedycynie.

Więcej wiadomości na temat konferencji: http://www.telemedicineconference.eu/ehome/telemedicineconference2015/254015/?&