Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wspólne warsztaty projektu ITESLA-UMBRELLA

Partnerzy dwóch projektów, którzy opracowali innowacyjne narzędzia do skoordynowanej i niezawodnej eksploatacji sieci elektroenergetycznej w Europie, organizują dnia 26 stycznia 2016 r. warsztaty na terenie ENTSO-E w Brukseli, Belgia.

26 Stycznia 2016 - 26 Stycznia 2016
Brussels, Belgia

Partnerzy ITESLA i UMBRELLA zaprezentują operatorom sieci elektroenergetycznych, naukowcom ze środowiska akademickiego i przemysłowego, analitykom rynku oraz przedstawicielom administracji państwowej i decydentom końcowe wyniki swoich projektów.

Zapewniony zostanie wgląd w narzędzia opracowane w ramach obydwu projektów z naciskiem na wdrożenie i stosowanie oprogramowania na różnych etapach – od planowania operacyjnego po eksploatację w czasie rzeczywistym. Warsztaty stworzą również delegatom okazję do wymiany z ekspertami z projektów pomysłów na przyszłe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia iTESLA