Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

DIVERSIFY – doroczne spotkanie koordynacyjne 2016

Uniwersytet Lotaryński w Nancy, Francja, będzie gospodarzem wydarzenia DIVERSIFY – dorocznego spotkania koordynacyjnego 2016 (DIVERSIFY – 2016 Annual Coordination Meeting), które odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2016 r.

2 Lutego 2016 - 4 Lutego 2016
Nancy, Francja

Pierwszy dzień wydarzenia wypełniony będzie najróżniejszymi prezentacjami na temat reprodukcji i genetyki, żywienia, hodowli larw i zdrowia ryb. Dzień drugi i trzeci poświęcone będą warsztatom i praktykom upowszechniającym. W ramach wydarzenia przewidziano także zwiedzanie muzeum-akwarium w Nancy.

Przedmiotem projektu DIVERSIFY jest badanie biologicznego oraz społeczno-ekonomicznego potencjału nowych i pojawiających się gatunków ryb na potrzeby europejskiego sektora akwakultury.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia DIVERSIFY