Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Platforma ALICE na konferencji 2016 Transport Research Arena (TRA) w Warszawie, Polska

Przedstawiciele Europejskiej Platformy Technologicznej w Logistyce (ALICE), utworzonej w ramach finansowanego ze środków UE projektu WINN, będą obecni w dniach 18-21 kwietnia 2016 r. na 6. europejskiej konferencji Transport Research Arena w Warszawie.

18 Kwietnia 2016 - 21 Kwietnia 2016
Warsaw, Polska

Transport Research Arena (TRA) to najważniejsze wydarzenie w branży transportu w Europie, na którym spotykają się co dwa lata kluczowi interesariusze, między innymi naukowcy, eksperci, operatorzy oraz przedsiębiorcy i decydenci.

Konferencja wniesie wkład w innowacyjność w dziedzinie zrównoważonej mobilności w Europie, gromadząc wszystkie podmioty z systemu transportu. Efektywna mobilność to dla decydentów kluczowe zagadnienie. Umożliwienie swobodnego przepływu osób i towarów ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu gospodarczego i jakości życia.

W konferencji wezmą udział dwaj przedstawiciele Europejskiej Platformy Technologicznej w Logistyce (ALICE), utworzonej przez finansowany ze środków UE projekt WINN.

Ralph Keck, przewodniczący ALICE, weźmie udział w pierwszej sesji plenarnej zatytułowanej: „Creating One Europe – the Role of Transport”, a kolega z platformy ALICE, prof. Eric Ballot, będzie uczestnikiem dyskusji w czasie czwartej sesji plenarnej pod tytułem: „Mobility for Tomorrow”.

Więcej informacji:
witryna konferencji TRA 2016

Powiązane artykuły