Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Prezentacja projektu TOICA w czasie kongresu ECCOMAS 2016

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu TOICA organizują w dniach 5-10 czerwca 2016 r. mini-sympozjum w ramach kongresu ECCOMAS 2016 (2016 ECCOMAS Congress) na Krecie.

5 Czerwca 2016 - 10 Czerwca 2016
Hersonissos, Crete, Grecja

W ramach edycji 2016 Europejskiego Kongresu nt. Metod Obliczeniowych i Nauk Stosowanych (ECCOMAS) odbędzie się mini-sympozjum organizowane przez finansowany ze środków UE projekt TOICA.

Partnerzy projektu TOICA zamierzają diametralnie zmienić sposób prowadzenia badań parametrów termicznych w toku procesów projektowania statku powietrznego. Mini-sympozjum stworzy okazję do zaprezentowania możliwości wykorzystywania kluczowych udoskonaleń do badań optymalizacji termicznej głównych komponentów statku powietrznego. Rozpocznie się od wprowadzenia do projektu i nakreślenia kontekstu biznesowego, po czym zaprezentowane zostaną konkretne wyniki oraz podsumowanie przełomowych osiągnięć projektu i związanych z nimi korzyści.

Więcej informacji:
witryna projektu TOICA
witryna kongresu ECCOMAS 2016