Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Projekt LACE na konferencji LAK16

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu LACE będą obecni na szóstej, dorocznej konferencji Learning Analytics and Knowledge (LAK), która odbędzie się w dniach 25-29 kwietnia 2016 r. w Edynburgu, Szkocja.

25 Kwietnia 2016 - 29 Kwietnia 2016
Edinburgh, Zjednoczone Królestwo

Partnerzy projektu LACE (Learning Analytics Community Exchange) wezmą udział w dyskusji plenarnej i sesji panelowej, które zaplanowano na czwartek, 28 kwietnia 2016 r.

Bazując na przeprowadzonym w ramach projektu studium „Visions of the Future”, uczestnicy dyskusji zaprezentują osiem scenariuszy i ich następstwa dla strategii, infrastruktury i ram, które kształtować będą przyszły kierunek i działania społeczności LAK.

W ramach sesji przewidziano czas na omówienie wraz z uczestnikami wniosków ze studium i działań, jakie mogą zostać w ich następstwie podjęte.

Więcej informacji:
strona nt. wydarzeń projektu LACE
oficjalna strona konferencji LAK16