Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt NOGAP

W dniach 27-28 lipca 2016 r. partnerzy finansowanego ze środków UE projektu NOGAP organizują w Kluż-Napoka, Rumunia, konferencję zamykającą projekt.

27 Lipca 2016 - 28 Lipca 2016
Cluj-Napoca, Rumunia

W czasie wydarzenia pt. „Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation” zaprezentowany zostanie przegląd działalności NOGAP, która miała zapewnić transfer technologii w sektorze energetycznym.

Sesje skoncentrują się na przykładach doświadczeń krajowych w zakresie transferu technologii w sektorze energetycznym. Prezentacja systemów finansowania stworzy nowe możliwości interesariuszom z całego regionu i UE. Konferencja ma również na celu identyfikację dobrych praktyk, które mogą być stosowane w innych krajach i gałęziach przemysłu.

Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Techniczny w Kluż-Napoka (UTC-N) i Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR).

Więcej informacji:
strona wydarzenia projektu NOGAP