Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty INCONET CA/SC

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INCONET CA/SC organizują w dniach 11-12 kwietnia 2016 r. w Atenach, Grecja, warsztaty pt. „Future of water-related research collaboration between the EU & Central Asia”.

11 Kwietnia 2016 - 12 Kwietnia 2016
Athens, Grecja

Warsztaty zgromadzą naukowców i decydentów z UE, Azji Środkowej i nie tylko, aby:

- zaprezentować bieżącą działalność badawczą związaną z wodą i potencjał Azji Środkowej;
- omówić strategie międzynarodowe i krajowe oraz programy wspomagające prace badawcze nad gospodarką wodną w Azji Środkowej, w tym możliwości stwarzane w ramach europejskiej przestrzeni badawczej;
- zaprezentować przykłady najlepszych praktyk współpracy regionalnej w dziedzinie gospodarki wodnej;
- przedstawić zalecenia dotyczące przyszłej współpracy UE i Azji Środkowej w nauce, technologii i innowacji w zakresie gospodarki wodnej.

Prace nad projektem skupiły się na umacnianiu i pogłębianiu współpracy naukowo-technicznej z krajami Azji Środkowej i Południowego Kaukazu oraz z Mołdawią.

Więcej informacji:
strona wydarzenia