Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty projektu NACLIM

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu NACLIM organizują w dniach 21-22 czerwca 2016 r. w Brukseli, Belgia, warsztaty nt. miejskich usług klimatycznych.

21 Czerwca 2016 - 22 Czerwca 2016
Brussels, Belgia

Głównym celem warsztatów jest wykazanie użyteczności miejskiej informacji klimatycznej oraz wykorzystanie możliwości, barier i wyzwań w przekształcaniu nauki w opłacalne, miejskie serwisy klimatyczne.

W warsztatach weźmie udział niezwykle zróżnicowane grono interesariuszy z całej Europy, między innymi przedstawiciele instytucji badawczych, lokalnych władz, zainteresowanych przedsiębiorstw oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.

Projekt NACLIM, realizowany w latach 2012-2017, poświęcony jest badaniu oddziaływania północnego Oceanu Atlantyckiego na klimat w Europie.

Więcej informacji:
strona wydarzenia
witryna projektu NACLIM