Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum interesariuszy na rzecz uruchomienia partnerstwa Afryka‐UE w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zrównoważonego rolnictwa.

W dniach 5 i 6 kwietnia 2016 roku, w Addis Abebie, Etiopia, odbędzie się forum interesariuszy na rzecz uruchomienia partnerstwa Afryka‐UE w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zrównoważonego rolnictwa, współorganizowane przez partnerów pięciu projektów finansowanych ze środków UE, pod egidą komisarza UE.

5 Kwietnia 2016 - 6 Kwietnia 2016
Addis Ababa, Etiopia

Na forum omawiane będzie uruchomienie partnerstwa Afryka‐UE w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zrównoważonego rolnictwa.

Organizatorem jest biuro ds. dialogu wysokiego szczebla (HLPD) Afryka‐UE na temat polityki w zakresie nauki, technologii i innowacji, we współpracy z szeregiem projektów i inicjatyw afrykańsko‐unijnych, które wspierają ten dialog. Są to projekty CAAST-NET PLUS, RINEA, PROINTENSAFRICA, PAEPARD i ERAFRICA.

W roku 2014 biuro HLPD zleciło zespołowi afrykańskich i europejskich ekspertów przygotowanie planu działania na potrzeby partnerstwa B+I Afryka-UE. Pełna wersja planu zostanie przedłożona urzędnikom wysokiego szczebla do zatwierdzenia.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia