Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt RICHES

W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 roku, w Amsterdamie, Holandia, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu RICHES organizują międzynarodową konferencję zamykającą projekt.

14 Kwietnia 2016 - 15 Kwietnia 2016
Amsterdam, Niderlandy

Granice zacierają się. Dyscypliny łączą się. Bariery kruszeją. XXI wiek to czas przemian, w którym dziedzictwo ma do odegrania kluczową rolę. Jak (re)prezentujemy samych siebie, swoje społeczeństwo, archiwa, kraje czy instytucje?

Takie tematy będą poruszane na konferencji zamykającej projekt RICHES, na której przedstawione zostaną wyniki projektu a prelegenci będą omawiać i wspólnie badać przyszłe wizje dziedzictwa.

W trakcie miejskich safari i zwiedzania historycznych obiektów wszyscy uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć na żywo najlepsze praktyki, które zostaną poparte ogólnymi zaleceniami.

Więcej informacji:
strona wydarzenia