Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Projekt ACTPHAST organizatorem European Photonics Venture Forum

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ACTPHAST organizują w dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Eindhoven, Holandia, drugą edycję European Photonics Venture Forum (EPVF).

2 Czerwca 2016 - 3 Czerwca 2016
Eindhoven, Niderlandy

Celem European Photonics Venture Forum jest promowanie sektora fotoniki wśród szerszej społeczności inwestorów i tworzenie kanałów finansowania przedsiębiorstw fotonicznych o wysokim potencjale. Forum ma zadbać o to, aby fotonika stała się filarem lokalnych planów rozwoju regionalnego, odzwierciedlając europejską strategię w tej dziedzinie oraz działając na rzecz wsparcia i finansowania tego sektora. Co roku forum jest organizowane w innym mieście europejskim.

Projekt ACTPHAST to jedyne w swoim rodzaju i kompleksowe, europejskie centrum dostępu do innowacyjnych rozwiązań i wsparcia technologicznego w fotonice. Partnerzy ACTPHAST będą wspomagać i stymulować zdolności innowacyjne europejskich MŚP poprzez zapewnienie im bezpośredniego dostępu do wiedzy eksperckiej i najnowocześniejszych obiektów czołowych ośrodków badań fotonicznych w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom wykorzystywanie ogromnego potencjału komercyjnego fotoniki stosowanej.

Więcej informacji:
strona wydarzenia
witryna projektu ACTPHAST