Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty projektu BASE

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu BASE organizują 9 czerwca 2016 r. w Brukseli, Belgia, warsztaty pt. „Implementing the EU Adaption Strategy – Practical Insights and Policy Recommendations”.

9 Czerwca 2016 - 9 Czerwca 2016
Brussels, Belgia

Działania w dziedzinie klimatu to kluczowy priorytet UE, na który przeznaczono co najmniej 20% budżetu na lata 2014-2020. Unijna strategia przystosowawcza do zmiany klimatu z 2013 r. odgrywa zasadniczą rolę w definiowaniu sposobów alokowania funduszy klimatycznych na rzecz zwiększania odporności Europy na zmianę klimatu.

Od 2012 r. projekt BASE współpracuje z interesariuszami na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym w ponad 20 lokalizacjach, aby podsumować bieżące działania przystosowawcze w Europie. Konkretnym celem tych interaktywnych warsztatów z zakresu polityki jest zgromadzenie interesariuszy, aby wymienili się doświadczeniami i wiedzą, rzucając światło na europejskie przystosowanie w zakresie polityki i praktyki.

Uczestnicy omówią konsekwencje tej wymiany dla wdrażania unijnej strategii przystosowawczej i kształtowania serii zaleceń mających wspomagać przegląd europejskiej strategii przystosowawczej i jej przyszły kształt.

Więcej informacji:
strona wydarzenia