Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt MIRRIS

Dnia 26 maja 2016 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków UE projekt MIRRIS.

26 Maja 2016 - 26 Maja 2016
Brussels, Belgia

Celem tej konferencji na wysokim szczeblu jest zaprezentowanie kluczowych czynników wpływających na udział 13 państw unijnych w programach w zakresie badań naukowych i innowacji finansowanych przez Komisję Europejską – 7PR/H2020.

Na podstawie trzech lat zakrojonego na szeroką skalę dialogu politycznego i wzajemnego uczenia się, w którym wzięły udział podmioty badawcze, innowacyjne i instytucjonalne, partnerzy MIRRIS zidentyfikowali luki i bariery specyficzne dla poszczególnych państw, przyczyniając się ostatecznie, wraz z głównymi interesariuszami polityki krajowej w UE13, do zdefiniowania planu działania, który nakreśla priorytetowe interwencje mające poprawić zaangażowanie w europejską przestrzeń badawczą.

Główne ustalenia zostaną zaprezentowane i omówione z udziałem przedstawicieli niektórych państw-beneficjentów z UE13, aby wysłuchać ich opinii na temat współpracy z MIRRIS i ogólnego wpływu, jaki wywarł projekt.

Więcej informacji:
strona wydarzenia