Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt RARE

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu RARE organizują w dniach 3-8 lipca 2016 r. konferencję zamykającą w La Baule, Francja.

3 Lipca 2016 - 8 Lipca 2016
La Baule, Francja

Partnerzy projektu RARE (Risk Analysis, Ruin theory and Extremes), nad którym prace mają się zakończyć w listopadzie 2016 r., zaprezentują ostateczny dorobek projektu w czasie zaplanowanej na cały tydzień konferencji.

W ciągu ostatnich trzech lat pracowali nad rozwijaniem teoretycznej strony analizy prawdopodobieństwa ruiny na wypadek katastrof lub ekstremalnych wstrząsów na potrzeby puli ryzyk ubezpieczeniowych. Ich prace oparły się na wprowadzeniu nowych miar ryzyka i ich analizie oraz (asymptotycznej) kwantyfikacji ryzyka zagregowanego – głównych obszarach zainteresowania w zakresie prognozowania katastrofy finansowej i w szerszym zakresie zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji:
strona wydarzenia