Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt STARTREE

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu STARTREE organizują w dniach 13-14 października 2016 r. konferencję zamykającą w Barcelonie, Hiszpania.

13 Października 2016 - 14 Października 2016
Barcelona, Hiszpania

Celem konferencji zamykającej jest zaprezentowanie nowatorskich podejść i postępów naukowych w branży dzikich produktów leśnych: od gospodarki leśnej, przez produkcję dzikich produktów, po przetwórstwo i marketing. Konferencja stworzy okazję do zaprezentowania i przedyskutowania możliwości i ograniczeń w zakresie obecnych i ewentualnych przyszłych podejść do dzikich produktów leśnych.

Obszary tematyczne konferencji:

- Nowatorskie koncepcje gospodarki leśnej w branży dzikich produktów leśnych
- Nowe dowody na marketing i handel w obrębie Europy i na skalę globalną
- Regulacja branży dzikich produktów leśnych: zyskiwanie nowych dowodów instytucjonalnych i strategicznych
- Innowacyjność w łańcuchu wartości dzikich produktów leśnych
- Odkrywanie społecznego i kulturowego wymiaru dzikich produktów leśnych
- Aspekty fitosanitarne i szkodniki: w jaki sposób wzmacniać odporność dzikich produktów leśnych w warunkach zmiany klimatu

Więcej informacji:
strona wydarzenia