Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja zamykająca ATBEST

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ATBEST organizują w dniach 7-8 września 2016 r. w Linköping, Szwecja, międzynarodową konferencję zamykającą.

7 Września 2016 - 8 Września 2016
Linkoping, Szwecja

Program dwudniowej konferencji poświęcony będzie optymalizacji wydajności i zrównoważenia w łańcuchu dostaw biogazu, a złożą się na niego prezentacje czołowych naukowców ze środowiska akademickiego, możliwości nawiązywania kontaktów oraz warsztaty branżowe ukierunkowane na przyszły rynek biogazu.

Ośmiu partnerów projektu z konsorcjum ATBEST podejmuje starania, aby w programie naukowym znalazły się inspirujące sesje z udziałem międzynarodowych ekspertów, w czasie których poruszone zostaną następujące aspekty łańcucha produkcji biogazu:

- Surowce i fermentacja
- Kontrola procesów
- Modernizacja i dostawa
- Optymalne wykorzystanie biogazu

W ramach projektu ATBEST, którego realizacja została zaplanowana do czerwca 2017 r., podjętych zostało kilka kluczowych wyzwań badawczych dotyczących łańcucha dostaw biogazu, od podniesienia konkurencyjności w stosunku do paliw kopalnych po poprawę zrównoważenia przemysłu biogazowego w Europie.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia