Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczna konferencja SDH

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SDHP2M organizują w dniach 21-22 września 2016 r. czwartą doroczną konferencję SDH (Solar District Heating) w Billund, Dania.

21 Września 2016 - 22 Września 2016
Billund, Dania

Konferencja skoncentruje się na wymianie międzynarodowych doświadczeń w zakresie koncepcji i technologii systemów wielkoskalowych ciepłowni słonecznych i ich wpinania w miejskie sieci ciepłownicze.

Podmioty rynkowe i decydenci z krajów reprezentujących nowe i rozwinięte rynki podzielą się swoją specjalistyczną wiedzą, doświadczeniami i wnioskami dotyczącymi przygotowania rynku oraz instrumentów wsparcia. Ponadto doświadczeni przedsiębiorcy duńscy będą do dyspozycji w charakterze ambasadorów i doradców SDH w ciągu całego wydarzenia i posłużą za przewodników w czasie wizyt technicznych w jednym z najnowocześniejszych, duńskich zakładów SDH w Gram.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia