Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty zamykające projekt STREST

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu STREST organizują 16 września 2016 r. w Lublanie, Słowenia, warsztaty zamykające.

16 Września 2016 - 16 Września 2016
Ljubljana, Słowenia

Warsztaty zamykające STREST mają posłużyć do przedstawienia innowacyjnych osiągnięć projektu, a mianowicie nowych wyników badań nad naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi i zharmonizowanych metod oceny ryzyka, co ma wspomóc normalizację i wdrożenie w Europie testów warunków skrajnych na potrzeby różnych klas infrastruktury krytycznej (IK).

Zaprezentowane zostaną wyniki zastosowań dla szerokiej gamy IK: zakłady petrochemiczne, zapory wodne, rurociągi naftowe, gazociągi, infrastruktura portowa i dzielnice przemysłowe. Najważniejsze z pokazywanych innowacji będą dotyczyć zagrożeń sejsmicznych, powodzi w rejonach przybrzeżnych i w dolnym biegu rzek oraz efektu domina, któremu podlegają zagrożenia naturalne i elementy IK.

Warsztaty są skierowane do szerokiego grona interesariuszy, między innymi przedstawicieli organów regulacyjnych i ochrony ludności, właścicieli i operatorów niejądrowej IK oraz członków społeczności naukowo-technicznej.

Więcej informacji:
strona wydarzenia