Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt MIDAS

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MIDAS organizują w dniach 3-7 października 2016 r. konferencję zamykającą w Gandawie, Belgia.

3 Października 2016 - 7 Października 2016
Ghent, Belgia

Spotkanie zamykające projekt MIDAS odbędzie się w Het Pand w śródmieściu Getyngi i poza pierwszym dniem (poniedziałek, 3 października) będzie otwartym wydarzeniem, które ma zaprezentować szerokiej publiczności osiągnięcia projektu.

Od wtorku, 4 października, do czwartku, 6 października, partnerzy projektu planują zorganizować trzydniowe, otwarte spotkanie naukowe, w czasie którego zaprezentowane zostaną wyniki MIDAS, a wszystkie sesje będą plenarne. W piątek, 7 października, przewidziano prezentacje dotyczące polityki dla otwartej publiczności i powiązane dyskusje. To będzie faktycznie ostatnie spotkanie panelu nauka-polityka MIDAS, otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji:
strona wydarzenia