Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt NANOREM

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu NANOREM organizują 21 listopada 2016 r. konferencję zamykającą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy.

21 Listopada 2016 - 21 Listopada 2016
Frankfurt-am-Main, Niemcy

W czasie konferencji pt. „Nanoremediation for Soil and Groundwater Cleanup - Possibilities and Future Trends” zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia oraz możliwości rekultywacji gleby i wód podziemnych za pomocą różnych nanocząstek. Partnerzy projektu spodziewają się intensywnej wymiany pomysłów i gorącej debaty.

Konferencja zamykająca projekt NANOREM poprzedzi sympozjum DECHEMA (sieć ekspertów ds. inżynierii chemicznej i biotechnologii w Niemczech), które prowadzone będzie w całości w języku niemieckim i odbędzie się w dniach 22-23 listopada. W konferencji zamykającej NANOREM można wziąć udział niezależnie od sympozjum DECHEMA.

Więcej informacji:
strona wydarzenia