Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt HEALCON

W dniach 28-29 listopada 2016 roku, w Delft, Holandia, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu HEALCON organizują konferencję zamykającą.

28 Listopada 2016 - 29 Listopada 2016
Delft, Niderlandy

Celem konferencji jest omówienie najnowszych postępów w dziedzinie samonaprawiającego się betonu. Dorobek HEALCON zaprezentują partnerzy projektu.
Konkretne tematy konferencji:

- Techniki samonaprawiania betonu
- Podejścia modelujące
- Techniki zwiększania skali
- Testy w pełnym zakresie
- Zastosowania samonaprawiającego się betonu

Ponadto inni naukowcy, pracownicy nauczyciele akademiccy, studenci, inżynierowie, architekci, przedsiębiorcy budowlani, producenci betonu, urzędnicy ds. robót publicznych, dostawcy materiałów i przedsiębiorcy z branży betoniarskiej są zaproszeni do dyskusji i zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć w zakresie samonaprawiającego się betonu.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia