Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie warsztaty popularyzacyjne CAPACITY4RAIL

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu CAPACITY4RAIL organizują 3 listopada 2016 r. drugie warsztaty popularyzacyjne w Brukseli, Belgia.

3 Listopada 2016 - 3 Listopada 2016
Brussels, Belgia

Drugie warsztaty popularyzacyjne będą upowszechniać osiągnięcia projektu po 36 miesiącach realizacji. Na tym etapie projektu większość prac nad rozwijaniem innowacji została zakończona i projekt wejdzie w fazę demonstracji oraz oceny.

Najciekawsze tematy warsztatów:

- Nowe koncepcje torów bezpodsypkowych
- Nowe koncepcje dużych prędkości
- Materiały i monitoring innowacyjnych zwrotnic i przejazdów
- Innowacyjne wagony do przewozu towarów
- Optymalizacja prac terminalowych
- Wszechobecne dane na potrzeby obsługi kolei
- Innowacyjne czujniki i strategie monitorowania
- Strategia oceny wg wielu kryteriów
- Zalecenia na rzecz osiągnięcia wizji projektu dotyczącej sieci kolejowej 2050

Więcej informacji:
strona wydarzenia