Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt LIVEWHAT

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu LIVEWHAT organizują konferencję zamykającą w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Genewie, Szwajcaria.

17 Listopada 2016 - 18 Listopada 2016
Geneva, Szwajcaria

Konferencja zamykająca ma dwa cele:

1) zaprezentować i omówić ogólne osiągnięcia wypracowane w ramach projektu;
2) zaoferować naukową i polityczną perspektywę na sposób reagowania obywateli na kryzysy gospodarcze, aby pobudzić debatę publiczną.

W czasie konferencji wyświetlony zostanie film dokumentalny LIVEWHAT pt. „Citizens and the Crisis”, po czym odbędzie się dyskusja z widzami. Opierając się na dorobku LIVEWHAT, film dokumentalny pokazuje społeczne i polityczne konsekwencje kryzysu gospodarczego z 2008 r. i reakcje obywateli poszczególnych krajów objętych badaniami w ramach projektu LIVEWHAT: Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo.

Więcej informacji:
strona wydarzenia