Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca SMART@FIRE

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu SMART@FIRE organizują w dniach 14-15 grudnia 2016 r. konferencję zamykającą w Brukseli, Belgia.

14 Grudnia 2016 - 15 Grudnia 2016
Brussels, Belgia

Co roku ponad 100 strażaków traci życie spiesząc na ratunek. Aby ograniczyć zagrożenia związane z gaszeniem pożarów, niezbędne jest opracowanie i włączenie innowacyjnych rozwiązań ICT w inteligentny system ochrony osobistej.

Jednak rozwiązania ICT, które są obecnie dostępne na rynku nie są w pełni zadowalające. Partnerzy projektu SMART@FIRE przeanalizowali możliwość rozwinięcia tych technologii za pomocą innowacyjnej metody zwanej przedkomercyjnym zamówieniem publicznym (PCP).

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki i ustalenia projektu. Zaplanowano także debaty panelowe, część poświęconą doświadczeniom i wnioskom oraz interaktywne dyskusje z udziałem wszystkich właściwych interesariuszy.

Więcej informacji:
ogłoszenie o konferencji
witryna projektu