Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty projektu DEEPEN

W dniach od 7 do 9 grudnia 2016 roku, w Cork, Irlandia, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DEEPEN organizują warsztaty i konferencję.

7 Grudnia 2016 - 9 Grudnia 2016
Cork, Irlandia

Warsztaty zaplanowano na trzy dni w celu zgromadzenia czołowych ekspertów specjalizujących się w teorii półprzewodników z grupy IV, III-V i innych ze słuchaczami studiów podyplomowych i studentami, którzy skorzystają na wprowadzeniu do bardzo obszernej dziedziny na tym jakże ważnym etapie swojej kariery.

Szkolenie dla doktorantów i naukowców na wczesnym etapie kariery przewidziano na jeden dzień. Kolejne dwa dni poświęcone będą na wystąpienia zgłoszonych i zaproszonych prelegentów oraz prezentacje plakatowe.

Poruszone zostaną między innymi następujące tematy:

- Obliczenia teorii funkcjonału gęstości
- Ciasne wiązanie, pseudopotencjał i modele masy efektywnej dla struktury elektronowej
- Metody potencjału empirycznego do obliczania właściwości strukturalnych
- Podejścia wieloskalowe
- Rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne
- Systemy 2-D
- Struktury fotoniczne
- Właściwości optyczne i transportowe nanostruktur kwantowych, w tym koloidów i nanorurek
- Plazmonika
- Urządzenia elektronowe i fotoniczne
- Wymagania i zastosowania systemu

Więcej informacji:
strona wydarzenia